Türkiye Girişimcilik Ekosistemi,
Paydaşları ve Önemli Unsurları


Tekno Girişim Okulu | Türkiye Girişimcilik Ekosistemi

Girişimcilik Ekosistemi nedir? Yerel, bölgesel veya ülkesel girişimciliği etkileyen sosyal ve ekonomik çevredir. Girişimcilik ekosistemleri, belirli bir bölgede/ülkede üretken girişimciliği sağlayacak şekilde koordine edilmiş, birbirleri ile bir uyum içinde çalışan aktörler ve faktörler kümesi olarak tanımlanır. Girişimcilik ekosistemi denince, genellikle yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimler, teknogirişimler ve Startup'lar olarak daraltılmış bir küme anlaşılır. Bunun sebebi, tekno girişimciliğin önemli bir inovasyon, verimlilik artışı, ve istihdam yaratan bir kaynak olmasıdır.

Girişimcilik ekosistemi, her bölgede ve ülkede girişimci faaliyetler için katalizör rolü oynayan dokuz unsur veya bir başka deyişle çerçeve koşullarına sahiptir. Bu unsurlar şunlardır: 1) girişimcilik finansmanı ve finansmana erişim, 2) devlet politikaları, 3) kamu girişimcilik programları, 4) girişimcilik eğitimi, 5) araştırma, geliştirme ve teknoloji transferi, 6) ticari ve yasal altyapı, 7) pazarın açıklığı, 8) fiziksel altyapı ve 9) kültürel ve sosyal normlar.

Girişimcilik ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım